Slovenská koruna
česť Tvojej pamiatke
(pamätník v Bratislave - Krasňanoch)

Slovenská koruna
česť Tvojej pamiatke
(pamätník v Bratislave - Krasňanoch)
Zvedavcov
celkom:


by www.sevcik.sk