Slovakia Souvenirs
Frucona
Košice
Frucona Košice
In your hands you have locally made spirits which are unique to Slovakia
V rukách držíte špeciálne liehoviny, ktoré pochádzajú z nášho kraja
Triumph vodka - 40%
Frucon Original Brandy - 40%
Spišská borovička - 40%
Gazdovská slivovica extra Plum spirit - 52%
Karpatský likér - 35%

Frucona Košice
Slovakia Souvenirs
Triumph vodka - Frucon Original Brandy - Spišská borovička - Gazdovská slivovica extra Plum spirit - Karpatský likér