Na fontáne stojí ujo a medvieďa - čiže sme v Berne.

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: