To nie je z nedopalku :-)

Nech žije Silvester Ch.B.Ch.
chňavoviny bez chochmesu
:-)
Zvedavcov
celkom: